Tag Archives: Nhận biết phiên bản phần cứng

Nhận biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

Một vài sản phẩm có nhiều hơn một phiên bản phần cứng. Ví dụ như những tên sản phẩm kết thúc bằng V1, V2… hầu hết, tất cả phiên bản của sản phẩm đều có firmware được thiết kế dành riêng cho nó.