Dahua config tool 4.011 for PC

Dahua config tool

Dahua config tool 4.011 là ứng dụng được thiết kế để hỗ trợ bạn quản lý nhiều loại camera giám sát một cách nhanh chóng và an toàn từ cùng một vị trí. Tiện ích hỗ trợ quá trình điều chỉnh thông số video và mã hoá cho thiết bị Dahua.

MxBell Release 2.1.2

MxBell App

MOBOTIX App for Android, iPhone and iPad. Mobile intercom for MOBOTIX IP video door stations. Receive doorbell notifications, see who is ringing, talk to visitors, open the door.

Dahua Disk Calculator

Disk calculator is a program that takes the record settings of surveillance setups and outputs estimates of record times and suggested storage capacities.

Chương trình tính toán dung lượng ổ cứng cần sử dụng cho hệ thống camera dahua